קרתא במקור חיים

בניינים1בניינים
קומות18קומות
דירות65דירות
שלבי תכנוןשלבי תכנוןאישור החלטת ועדהאישור החלטת ועדהבתהליך בניהבתהליך בניהבניה הסתיימהבניה הסתיימה
דילוג לתוכן